YouSS - Your Safe Solutions Banner 1

constructii pentru viitor,
pentru oameni ca tine

Pasii de elaborare a unui proiect de autorizare:

12.Receptia la terminarea lucrarilor

1.Receptia este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fara rezerve , si ca aceasta poate fi data in folosinta. Prin acest act se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractuale si ale documentatiei de executie. Este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie.
Receptia se face atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra constructiilor existente. Receptia se realizeaza in 2 etape :

 • Receptia la terminarea lucrarilor
 • Receptia finala
 • Indiferent de sursa de finantare, de forma de proprietate sau de forma de destinatie, receptia se va organiza de catre ordonatorii de credite sau de catre proprietari.
  Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract, printr-un act scris confirmat de investitor. O copie va fi emisa de executant direct reprezentantului investitorului pe santier.
  Comisiile de receptie lucrari vor fi alcatuite din cel putin 5 membrii. Din ei vor face parte un reprezentant al investitorului si unul al administratiei publice locale, iar ceilalti vor fi specialisti in domeniu.
  Pentru constructiile de importanta exceptionala , comisiile vor fi alcatuite din cel putin 7 membrii , din care cei 2 mentionati anterior si cel putin 5 fiind specialisti in domeniu.
  Pentru constructiile de locuinte cu parter, parter + etaj , cu inaltime < 8 ml , cu cel mult 4 apartamente , cu suprafata desfasurata < 150 mp, dar si pentru constructii provizorii, comisiile vor fi alcatuite din 2 membrii :
 • investitorul
 • delegatul administratiei publice locale
 • Investitorul va organiza inceperea receptiei in maxim 15 zile calendaristice de la notificarea terminarii lucrariilor si va comunica data stabilita :
 • la membrii comisiei de receptie
 • la executant
 • la proiectant
 • Proiectantul va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia constructiei.
  La receptia cladirilor cu H > 28 ml, cu sali aglomerate, cu capacitate > 150 persoane, investitorii sunt obligati sa includa in comisiile de receptie, si o persoana desemnata de inspectiile teritoriale din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri.
  La receptia cladirilor cuprinse in listele de monumente istorice, investitorii sunt obligati ca in comisiile de receptie sa includa si o persoana desemnata de catre comisiile zonale pentru monumente, ansambluri si situri istorice.
  In cazul in care investitorul nu stabileste , in urma comunicarii primite, o data pentru receptia lucrarilor in termenul prevazut de lege, sau daca la data fixata nu se prezinta direct sau prin imputernicit, executantul va reinnoi cererea pentru fixarea unei noi date de receptie. Daca nici la stabilirea celui de-al doilea termen investitorul sau comisia de receptie nu se prezinta, executantul va stabili un termen de receptie in intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea termenului al doilea.
  In momentul prezentarii la fata locului pentru efectuarea receptiei lucrarilor, programul dupa care se va realiza aceasta va fi intocmit de catre presedintele comisiei.
  Comisia poate functiona legal numai in prezenta a minim 2/3 din membrii numiti ai acesteia. In cazul in care comisia nu este intreaga, presedintele poate fixa un nou termen care nu va depasi 4 zile lucratoare de la data fixata initial.

  Comisia de receptie examineaza:

 • respectarea prevederilor din autorizarea de constructie
 • respectarea avizelor
 • respectarea conditiilor impuse de autoritatile competente
 • executarea lucrarilor conform prevederilor contractului si anexelor acestuia
 • referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul cum a fost executata lucrarea
 • terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contract si in anexele aferente
 • Examinarea se face prin:
 • cercetarea vizuala a constructiei
 • analiza documentelor continute in cartea tehnica a constructiei
 • 1. La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile intr-un proces verbal de receptie pe care il va inainta in termen de 3 zile lucratoare investitorului impreuna cu recomandarea de admitere a receptiei, amanarea ei sau respingerea acesteia.
  Admiterea receptiei se face in cazul in care nu exista obiectii, sau cele care s-au consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrarii conform destinatiei sale
  Amanarea receptiei se face daca se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatarea constructiei ; daca constructia prezinta vicii a caror remediere este de durata si care daca nu ar fi facute, ar diminua utilitatea constructiei ; daca exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor.
  Respingerea receptiei se face daca se constata vicii ce nu pot fi inlaturate si care prin natura lor impiedica realizarea uneia sau mai multor exigente esentiale, caz in care se propun expertize.
  In cazul in care receptia se va face cu obiectii, in PV se vor indica aceste lipsuri care vor fi remediate. Termenele de remediere se vor stabili cu executantul, dar nu vor depasi 90 de zile calendaristice de la data receptiei. Daca executantul nu isi indeplineste obligatiile in acest sens, dupa trecerea termenului, investitorul il va soma pe executant, iar daca acesta din urma nu da curs somatiei, investitorul va face remedierile aferente numai pe seama executantului. Daca remedierile vor fi executate, executantul va cere in scris investitorului anularea obiectiilor in maxim 30 zile calendaristice. In cazul in care termenul nu e respectat, executantul poate sa il actioneze in instanta pe investitor.
  Receptia finala este convocata de investitor in cel mul 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie care este specificata in contract.
  La receptia finala participa :investitorul,comisia de receptie numita de investitor , proiectantul lucrarii si executantul
  Comisia de receptie finala se intruneste la data, ora si la locul fixate, si vor examina urmatoarele:
 • procesele- verbale de receptie la terminarea lucrarilor
 • finalizarea lucrarilor cerute de receptia de la terminarea lucrarilor
 • referatul investitorului privind comportarea constructiilor si instalatiilor aferente pe perioada de garantie, inclusiv viciile aferente si remedierea lor
 • 2. La terminarea receptiei finale, comisia isi va consemna observatiile si concluziile in PV de receptie finala pe care il va inainta investitorului in termen de 3 zile lucratoare impreuna cu recomandarea de admitere, de amanare sau respingere a receptiei.
  Exceptii fac constructiile de locuinte de parter, parter si etaj, cu inaltimea la cornisa de maxim 8 ml, cu 4 apartamente si anexele gospodaresti ale acestora, precum si constructiile provizorii cu suprafete desfasurate mai mici de 150 mp. Cheltuielile de orice natura necesitate de activitatea comisiei de receptie finala cad in sarcina investitorului.
  Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor se difuzeaza prin grija investitorului - executantului , proiectantului ,Organului administratiei publice locale, emitent al autorizatiei de constructie si Organului administratiei financiare locale.
  Procesele verbale de receptie finala la terminarea lucrarilor se difuzeaza prin grija investitorului - Organului administratiei publice locale, emitent al autorizatiei de constructie si executantului.

  avantajele pe care le oferim

  • Seriozitate si promptitudine
  • Garantia lucrarii
  • Costuri reduse
  • Simplificarea proceselor
  • Scurtarea timpului de executie
  • Respectarea termenelor
  • Autorizarea la timp
  • Scurtarea timpului de executie

  vezi toate avantajele »

  planuieste-ti singur casa!

  Daca doriti elaborarea unui proiect de construire a unei case, va stam la dispozitie cu experienta obtinuta din numeroasele proiecte pe care echipa noastra le-a întocmit pāna acum.
  Citeste mai mult »

  ultimele proiecte

  Locuinta tip duplex, Iasi
  Facuta pe gustul unor clienti pretentiosi
  Consolidare si mansardare spatiu comercial, Liesti, jud. Galati

  Vezi tot portofoliul »