YouSS - Your Safe Solutions Banner 1

constructii pentru viitor,
pentru oameni ca tine

Pasii de elaborare a unui proiect de autorizare:

8. Proiect tehnic de executie

Coninutul-cadru al Proiectului Tehnic

Partile scrise


1. Descrierea generala a lucrarilor
1.1. Elemente generale
Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia scrisa si desenata pe baza careia se executa lucrarea.

Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat īn mod clar si sa asigure informatii complete, astfel īncāt autoritatea contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare care va raspunde cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet si suficient de clar, astfel īncāt sa se poata elabora pe baza lui detaliile de executie īn conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, dar cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari respective si fara a se depasi costul lucrarii, stabilit īn faza de oferta pentru executia lucrarilor
1.2 Descrierea lucrarilor
In cadrul descrierii lucrarilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:
 • amplasamentul
 • topografia
 • clima si fenomenele naturale specifice zonei
 • geologia,seismicitatea
 • prezentarea proiectului pe volume,brosuri,capitole
 • organizarea de santier, descriere sumara, demolari, devieri retele
 • caile de acces provizorii
 • sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon etc. pentru organizarea de santier si definitive
 • caile de acces si caile de comunicatii
 • programul de ececutie a lucrarii, grafice de executie
 • trasarea lucrarii
 • protejarea lucrarilor executate si a materialelor
 • masurarea lucrarilor
 • laboratoarele contractantului si testele care cad in sarcina sa
 • curatenia in santier
 • serviciile sanitare
 • relatiile dintre contractant, consultant si persoana juridica achizitoare
 • memoriile tehnice pe specialitati

 • 2. Caiete de sarcini pe specialitati
  Caietele de sarcini dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in planse si prezinta informatii
  precizari si prescriptii complementare planselor.
  Tipuri si forme de caiete de sarcini:
 • caiete de sarcini pentru executia lucrarilor
 • caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune
 • caiete de sarcini pentru urmarirea in timp a constructiilor
 • caiete de sarcini pentru furnizorii de materiale, utilaje, echipamente si confectii diverse

 • 3. Listele cantitatilot de lucrari
  Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare in vederea cuantificarii valorice si a duratei de executie a lucrarii :
 • centralizatorul obiectelor
 • centralizatorul categoriilor de lucrari, pe obiecte
 • listele cuprinzand cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari
 • listele cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice
 • specificatii tehnice

 • 4. Graficul general de realizare a lucrarii

  Partile desenate

  1. Planurile generale:
 • planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice
 • planurile topografice principale
 • planurile de amplasare a forajelor, profilelor geotehnice
 • planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de amplasare, orientari, coordonate, axe
 • planurile principale privind sistematizarea pe verticala
 • planurile principale privind constructiile subterane
 • planurile de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare

 • 2. Plansele principale ale obiectelor
  Se recomanda ca fiecare obiect sa aiba un numar sau un cod si o denumire proprie, iar plansele sa fie organizate intr-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect
  3. Arhitectura:
  Va cuprinde planse privind arhitectura fiecarui obiect inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, dintre care:
 • planul individual de amplasare
 • planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane si supraterane, ale teraselor, acoperisurilor etc.
 • sectiuni, fatade, detalii importante, cotate
 • tablouri de prefabricate, confectii
 • tablouri de tamplarii si tablouri de finisaje interioare si exterioare

 • Plansele vor contine cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora
  4. Structura:
  Va cuprinde plansele privind alcatuirea si executia structurii de rezistenta, pentru fiecare obiect:
 • planurile infrasctructurii si sectiunile caracteristice cotate
 • planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate
 • descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj.

 • 5. Instalatiile:
  Vor cuprinde plansele privind executia instalatiilor fiecarui obiect, inclusiv cote,dimensiuni si anume:
 • planurile principale de amplsare a utilajelor
 • scheme principale ale instalatiilor
 • sectiuni, vedere, detalii
 • Plansele vor contine cote, dimensiuni, calitatile materialelor, verificarile si probele necesare, izolatii termice, acustice, protectii anticorozive si parametrii principali ai instalatiilor
  6. Dotari si instalatii tehnologice:
  Vor cuprinde planurile de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii inclusiv cote si anume:
 • desene de ansamblu
 • scheme tehnologice ale fluxului tehnologic
 • schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri
 • schemele instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat
 • planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestatii, sarcini
 • diagramele, nomogramele, calculele ingineresti, tehnologice si de montaj
 • listele cu utilajele si echipamentele din componenta planurilor tehnologice, inclusiv parametri

 • 7. Dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii:
 • planurile de amplsare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi
 • listele cu dotari, inclusiv parametri, performantele si caracteristicile acestora
 • avantajele pe care le oferim

  • Seriozitate si promptitudine
  • Garantia lucrarii
  • Costuri reduse
  • Simplificarea proceselor
  • Scurtarea timpului de executie
  • Respectarea termenelor
  • Autorizarea la timp
  • Scurtarea timpului de executie

  vezi toate avantajele »

  planuieste-ti singur casa!

  Daca doriti elaborarea unui proiect de construire a unei case, va stam la dispozitie cu experienta obtinuta din numeroasele proiecte pe care echipa noastra le-a întocmit pāna acum.
  Citeste mai mult »

  ultimele proiecte

  Locuinta tip duplex, Iasi
  Facuta pe gustul unor clienti pretentiosi
  Consolidare si mansardare spatiu comercial, Liesti, jud. Galati

  Vezi tot portofoliul »